Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Strong Dollar Curbs Inflation, Drop in U.S import prices


tháng 8, 15 2018
watermark Economic news

Import costs of the U.S. were kept the same in July with the surge of fuel costs that balanced out weak prices on other aspects, implying keeping an eye to inflation due to a strong dollar.

The flat reading of import prices revised upwardly to 0.1 percent decline in June as reported by the Labor Department on Tuesday. A decline of import prices by 0.4 percent in June.

Reuters survey of economists is an increase of 0.1 percent in  July. Twelve months after, import price grew to 4.8 percent, the highest gain since February 2012, following a rise of 4.7 percent in June.

In the previous month, imported fuels and lubricants rose by 1.6 percent from 1.3 percent increase in June. On the other hand, food costs decline by 1.8 percent from 2.6 drop in June. As for imports prices, excluding fuels and foods, it slid down by 0.1 percent in July after a drop of 0.2 percent last month. Core import prices grew by  1.6 percent in 1 year from July.

The dollar grew 0.5 percent compared to other main trading partners in July and further strengthen by 4 percent on a trade-weighted basis this year, which could affect the expected increase of import goods prices in the background of tension between global major economies and America.

Tariffs on steel and aluminum imposed by the Trump administration to protect the domestic business that was seen to be performing unevenly to the foreign competitors. Consequently, their major trading partners such as the E.U., China, Canada, and Mexico responded the same way with their tariffs.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.