Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Japan’s Manufacturing Activity Dropped in July due to New Orders


tháng 8, 01 2018
watermark Economic news

Japanese manufacturing activity is slower than the July forecast as reported on Wednesday which raises concern despite an increase of new orders.

The final Markit/Nikkei survey showed seasonally adjusted manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) to 52.3, higher than the flash reading of 51.6, which was the lowest over 18 months. The index was 53.0 in June.

The most recent surveyed data implied a slower manufacturing sector growth in the early days of the third quarter, according to an economist at IHS Markit, Joe Hayes.

The apparent weakened demand and lesser output growth while export sales were not seen to have any record of increase for the second consecutive month.

New orders for the final index was 50.9, which was the lowest since October 2016. Meanwhile, the July flash reading was 50.1 and the final one for June was 52.7. Meanwhile, the index of new export orders was 50.0 compared with the initial figure of 49.7, higher than the final 48.9 in June.

With the escalating trade war between the U.S. and China, there are concerns that President Donald Trump administration could ask Japan to take concrete actions to bring down its trade surplus.

The country is anticipated to bounce off in the second quarter from the decline in the first quarter, putting an end to the longest period since the 1980s bubble economy. Yet, trade protectionism poses a higher risk to the outlook of the economy.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.