Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Indonesia’s Inflation Rate Slightly Increase in June


tháng 7, 30 2018
watermark Economic news

Indonesia’s annual inflation rate in July will probably rise slightly because of higher food costs although the momentum was maintained within the target range of the central bank, according to the poll of Reuters.

The forecast of the consumer price index (CPI) is anticipated to increase by 3.24 percent in July based on the reports of 12 economists by Reuters, slightly higher than the 3.12 percent annual pace in June.

The chief economist of Maybank Indonesia, Juniman, costs of chicken, beef, and eggs, including the non-subsidized fuel as the primary driver of cost hike.

Bank Indonesia (BI) governor, Perry Warjiyo, anticipates the headline inflation rate estimated at 3.5 percent, throughout the year of 2018. The midpoint of the central bank between the range of 2.5 and 4.5 percent target range.

Based on the reports, the annual core inflation rate, excluding government-controlled and volatile food prices, was at 2.74 percent, just slightly above the 2.72 percent rate in June.

Benchmark policy rate of BI rose to 5.25 percent with a total of 100 basis points for three months since the middle of May as they control the currency rate through the inflation-targeting framework and dealing with the exchange rate to the U.S. dollar.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.