Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

U.S. GDP to Grow Significantly, says Econ Advisor Kudlow


tháng 7, 27 2018
watermark Economic news

U.S. economic advisor Larry Kudlow anticipates that the GDP for the second quarter will have a maximum raise. Kudlow was unable to give the specific figures, however, he contradicted the expected range of 4 to 4.5 percent. Moreover, the head of National Economic Council is the most recent official to discuss his viewpoint on economic data prior its publication, which infrequently happens in the White House.


Earlier in June, American President Donald Trump posted on Twitter about his anticipation for the release of the May nonfarm payrolls report, an hour prior the publication. Based on the Reuters survey, economists predicts that the quarterly GDP will reach 4.1 percent for the initial reading. In case that the growth rate will gain 5.2 percent, this can be regarded as the best single-quarter projection since Q3 of 2014 which is also the most significant increase during the presidency of Barack Obama.


Hence, the forecasts continue to show different numbers, as CNBC Rapid Update survey of top economists foresees 4.2 percent expansion and Barclays speculates for a 5.2 percent increase. On the other hand, the New York Fed assumes for a 2.7 percent low end while the Atlanta Fed stands at 3.8 percent.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.