Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

ECB Rates Remained Unchanged with Underlying Growth Uncertainty


tháng 7, 26 2018
watermark Economic news

With the global uncertainty concerns, the European Central Bank is expected to have a  steadfast stance after the unexpected dovish meeting in June.

Investors attention is focused on the probable risk of a heightened trade war with its assessment on this issue during their meeting on Thursday.

The chief economist at Deutsche Bank, Mark Wall, said in a research that Mario Draghi will aim for a “Goldilocks” sentiment during the press conference on July 26, referred as “not too hawkish, not too dovish”.

The central bank vowed recently to keep the rate unchanged in 2019 amid trading and volatility risks and blocked “unwarranted tightening of financial conditions.”, he added.  

The plan is to stop buying new bonds at the end of the year. The responsibility is now on the purchases as part of its crisis-era stimulus program and adjusted benchmark rates. Key interest rates are marked to remain at minus 0.4 percent at least during the summer of 2019 during its previous meeting.

Risks are now centered on easing of the monetary stimulus where the economy could go down as of now. The ECB is confident enough the that the economy’s strengthening will continue.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.