Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

“No Winner” in Trade Battle, says China


tháng 7, 26 2018
watermark Economic news

The BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) leaders will have a three-day meeting in Johannesburg, South Africa. According to China, no nation could be declared as the winner in the global trade dispute, as Chinese President Xi Jinping appealed to the developing countries to refuse protectionism. While South African President Cyril Ramaphosa cautioned about the effect of tariff threats by the American President Donald Trump. The BRICS consists of more than 40% of the world population but never work together as a coordinated economic bloc.


Furthermore, Xi stated that the consolidated expansion of developing countries and emerging market is continuous and will balance more the global growth. In the previous week, Trump spoke that he was ready to set upon $500bn worth of tariffs on all imported Chinese goods.


While South Africa is currently suffering from collateral damage due to US tariffs on steel and aluminum which affects 7,000 jobs, said the country’s Trade Minister Rob Davies. And the attempt to impose an exemption from the US administration ended up failing.


There were 22 more countries expected to participate in the summit this week, 19 of them is from Africa. China pledged $14.7bn worth of investments to South Africa, according to the announcement of President Ramaphosa after the opening ceremony.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.