Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

US Leading Indicators Grew by 0.5% in June


tháng 7, 20 2018
watermark Economic news

The Leading Economic Index by the Conference Board was able to expand by a half percent this month, showing a higher than expected figures. The indicator had increased by 0.5 percent in June which beat the forecast of 0.4 percent growth based on the Reuters’ poll. The boost marks the eighth consecutive month of improvement for the index.


Ataman Ozyildirim, Director of Business Cycles and Growth Research at The Conference Board, stated that the US LEI rose due to the continued stable growth in the American economy. He added that the overall strengthening in leading indicators, except the housing permits which decreased again, does not indicate any significant slowdown in the near-term.


The flat reading in the month of May suggested that the economic performance will remain strong but will not move higher as shown in the  Conference Board's report. The measurement evaluates the US economic conditions and the outlook of world economic trends. Furthermore, the Conference Board imposed a composite value based on 10 key metrics which includes the average weekly unemployment claims, producers’ new orders and stock prices.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.