Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Inflation in Japan has reached its highest since January 1991


tháng 11, 18 2022
watermark Economic news

According to the Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan, consumer prices in October increased by 3.7% compared to the same month last year. This was the highest value since January 1991, while the rise in prices was marked for the 14th month in a row.


In September, the inflation rate was fixed at 3%. Analysts had expected a 3.5% price increase.


On a monthly basis, consumer prices rose by 0.6% (the fastest pace since April 2014). In September, the indicator increased by 0.3%.


Consumer prices excluding fresh food (a key indicator tracked by the Bank of Japan) in October increased by 3.6% year-on-year after rising by 3% in September. This growth was the highest since February 1982. 


In particular, food prices in Japan rose by 6.2%, fuel, electricity and water supply - by 14.6%, electricity – by 10.9%. The cost of transport and telecommunication services increased by 2%.


It is worth noting that the central bank's target is at the level of 2%, and the current inflation rate exceeds it for the seventh month in a row.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.