Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

China has collapsed the oil market again


tháng 11, 18 2022
watermark Economic news

Brent crude oil has been declining for the third session in a row, falling below the important support level of $90 per barrel on Friday. The current Brent quote is $87.83 per barrel, and North American WTI oil is trading near $79.81 per barrel. 


The main pressure on the quotes is exerted by a significant deterioration in the epidemiological situation in China, which has increased market concerns about the prospects for demand for hydrocarbons. Yesterday, the National Health Commission of China reported more than 18 thousand new cases of coronavirus across the country, which is the highest figure since April 2021.


Reacting to the situation in China, OPEC lowered the estimate of oil demand in 2022 by 100 thousand barrels per day – to 99.57 million b/d, in 2023 – also by 100 thousand b/d, to 101.82 million b/d. Experts of the organization also assume that oil consumption in the world will increase by 2.55 million b/d in 2022, and by another 2.24 million b/d in 2023.


An additional factor influencing the dynamics of the oil market was an ambiguous report from the US Department of Energy on crude oil reserves in the country. So, oil reserves last week decreased by 5.4 million barrels at once, while gasoline reserves increased by 2.2 million barrels, and distillates – by 1.12 million barrels.


In addition, oil quotes are also affected by the recovery of the US dollar against the background of the «tough» rhetoric of representatives of the Federal Reserve System. On the eve of the President of the St. Louis Fed, James Bullard, said that the current monetary policy of the regulator is not yet restrictive enough to reduce inflation.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.