Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Wall Street: 3 oil companies whose stocks are worth paying attention to


tháng 11, 17 2022
watermark Economic news

Experts say that the tense situation on the world oil market does not bode well for many countries of the world that are still heavily dependent on fossil fuels.


However, despite this, Wall Street recommends that investors pay attention to the shares of 3 oil companies, which can bring substantial profits next year.


  1. Shell is a multinational energy giant operating in more than 70 countries and producing about 3.2 million barrels of oil per day.


Shell has a stake in 10 refineries, and last year the company sold 64.2 million tons of LNG. The company's shares are listed on the London Stock Exchange, the Euronext exchange in Amsterdam and the New York Stock Exchange. It is worth noting that the shares registered on the NYSE have increased by 26% since the beginning of the year. Shell is trading at about $56 per share today.


  1. Chevron is another major oil company benefiting from the commodity boom. 


For the third quarter, Chevron made a profit of $11.2 billion, which is 84% more than in the same period last year, and the company's sales and other operating income for the quarter amounted to $64 billion, which exceeded last year's figures by 49%. Chevron approved a 6% increase in quarterly dividends to $1.42 per share, meaning its dividend yield was 3.0%. Over the year, the company's shares have grown by 57%.


  1. Exxon Mobil has the largest market capitalization — more than $460 billion, which is more than Shell and Chevron. 


In addition, the oil company boasts the strongest share price dynamics among all 3 companies in 2022: its shares have increased by 79% since the beginning of the year. In the first 9 months of 2022, Exxon earned $43.0 billion in profit, which is significantly more than $14.2 billion last year. Exxon Mobil's free cash flow for the first 9 months of 2022 was $49.8 billion compared to $22.9 billion for the same period last year. The company pays a quarterly dividend of 91 cents per share, which corresponds to an annual yield of 3.2%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.