Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Industrial production in the United States unexpectedly decreased in October


tháng 11, 16 2022
watermark Economic news

According to the Federal Reserve, the volume of industrial production in the United States in October decreased by 0.1% compared to the previous month. Analysts on average predicted an increase of 0.2%.


In addition, industrial capacity utilization decreased to 79.9% from the revised September figure of 80.1%. Analysts expected it at 80.4%.


The Fed also presented statistics on retail sales: they, excluding cars, increased by 1.3% in October after an increase of 0.1% in September. The indicator excluding cars and fuel increased by 0.9% compared with an increase of 0.6% a month earlier.


Sales of cars and auto parts increased by 1.3%, sales at gas stations increased by 4.1%. Sales of building materials increased by 1.1%, as did sales in furniture stores. At the same time, electronics sales decreased by 0.3%.


In annual terms, the total volume of retail sales in the United States increased by 8.3%. In September, retail sales grew by 8.6%.


Analysts note that recent data point to the sustainability of consumer spending, despite high inflation and rising borrowing costs, which put pressure on demand.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.