Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

ECB representatives want less aggressive rate hikes


tháng 11, 16 2022
watermark Economic news

The European Central Bank intends to continue raising interest rates, but there are growing arguments among representatives of the regulator that it should act less aggressively than in recent months. 


In general, the ECB has raised rates by 200 bps since July, which was the fastest tightening of monetary policy in history. At the same time, the market expectations embedded in the quotes indicate that the rate hike cycle has passed a little more than half, and the next step of the central bank will be another increase in the rate by 50 or 75 bps in December.


«The need to continue a tough policy is obvious, although the reasons to follow a less aggressive approach are increasing,» Bank of Italy Governor Ignazio Visco said.


Visco also noted that further rate decisions should be based primarily on economic data and evidence. 


Speaking specifically about Italy, the politician called on the new government of Giorgi Meloni to act as responsibly as possible with regard to state finances and focus on reforms to increase the growth potential of the Italian economy.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.