Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Gold prices have updated a three-month high


tháng 11, 15 2022
watermark Economic news

Gold prices are showing growth on Tuesday, reaching a three-month high at $1.786 per troy ounce. The last time such price values were reached on August 16. 


Analysts note that the main driver of prices for the precious metal is the weakening of the US dollar. In particular, the ICE U.S. Dollar index, which tracks the dynamics of the dollar against six major world currencies, falls by about 0.8% during trading.


In addition, the decline in the yield of US government bonds contributes to the growth of gold quotations. 


Gold began its strengthening last week, after the release of inflation data in the United States. Consumer prices (CPI index) in October increased by 7.7% compared to the same month last year after an increase of 8.2% in September. Thus, inflation slowed to the lowest since January and turned out to be significantly lower than market forecasts. 


Such dynamics of the indicator raised investors' hopes that the Fed would slow down the pace of monetary policy tightening, which caused a significant weakening of the US currency. 


Silver is also showing a decline today: futures for December delivery fell 0.9% to $21.79. Palladium and platinum, on the contrary, rose in price: to $2.117 and $1.044 per ounce, respectively.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.