Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil prices decline after the publication of the IEA report


tháng 11, 15 2022
watermark Economic news

World oil prices accelerated their decline on Tuesday, dropping to the level of $91.57 per barrel from the area above $96. 


Pressure on the market was exerted by the publication of the monthly report of the International Energy Agency (IEA), according to which the organization raised the forecast for oil demand growth in 2022 by 180 thousand barrels per day (up to 99.78 million b/d). At the same time, the forecast for 2023 was reduced by 40 thousand b/s.


The demand estimate in 2021 was left unchanged at 97.7 million b/s. The agency notes that the slowdown in global demand next year is due to the growth of economic problems, including fears of recession in the world's largest economies.


In addition, the IEA maintained its forecast regarding the growth rate of oil production in the world at the end of the year: the agency still expects an increase of 4.6 million barrels per day (up to 99.9 million barrels). In 2023, the IEA expects an increase in production by 0.74 million barrels, to 100.7 million barrels per day.


An additional influence on the dynamics of oil prices was exerted by the OPEC report, as well as the anti-covid policy in China. Thus, OPEC lowered its forecast for the growth of global oil demand by 0.1 million barrels per day (up to 2.5 million) by the end of this year, and also by 0.1 million barrels (up to 2.2 million) for the next year.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.