Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The Canadian dollar is rising before the release of inflation data


tháng 11, 15 2022
watermark Economic news

According to trading data, the Canadian dollar is strengthening against the US dollar against the background of lower oil prices and the weakening of the US currency against other major currencies. 


The current quote of the USD/CAD pair is 1.3253. Last Friday, the Canadian dollar reached the highest intraday level of 1.3233 per US dollar since September 20. The loonie is also supported by expectations of the publication of key statistics on inflation in Canada, scheduled for Wednesday. These data may shed light on the future plans of the Bank of Canada regarding its monetary policy. 


Inflation statistics will give the markets an idea of how far the Canadian regulator can go in raising interest rates. It is expected that following the meeting on December 7, the central bank will raise the key rate by at least 25 bps, and in the coming months it will be raised to 4.25%-4.50%.


According to analysts' forecasts, inflation in Canada may rise from 6.9% to 7.0% in October, which will still force the central bank to continue the rate hike cycle. 


The yield of Canadian government bonds rose along the entire curve. The yield of 2-year securities rose by 6.3 bps to 3.890%, and 10-year-old – by 1.7 bps to 3.171%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.