Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Retail sales in China in October fell for the first time in 5 months


tháng 11, 15 2022
watermark Economic news

According to the data from the National Bureau of Statistics of China, in October, the growth of industrial production slowed down, and retail sales fell for the first time in 5 months.


In particular, the volume of industrial production increased by only 5% compared to October last year (after rising by 6.3% in September). Experts on average predicted an increase of 5.2%.


Analysts note that the slowdown in production growth suggests that China's economy is gradually losing momentum to growth amid the rise in the incidence of Covid-19 in the country, as well as strict quarantine restrictions. However, it is worth noting that the latest statistics reflect the indicators of October, when quarantine breaks and a softening of the «zero tolerance» policy for coronavirus have not yet been introduced in the country. 


Retail sales in China in October decreased by 0.5% y/y after an increase of 2.5% a month earlier. Analysts predicted an increase of 1%.


Unemployment remained at the level of September – 5.5%. Investments in fixed assets in China have increased by 5.8% since the beginning of 2022 compared to the same period in 2021. Experts expected an increase of 5.9%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.