Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Japan's GDP in the third quarter unexpectedly decreased by 0.3%


tháng 11, 15 2022
watermark Economic news

According to preliminary data, Japan's GDP in the third quarter of 2022 unexpectedly decreased by 0.3% compared to the three months of the previous quarter. Analysts note that this was the first reduction in the indicator since the third quarter of 2021. Forecasts, on the contrary, assumed an increase in GDP by 0.3%. 


According to the revised data, the Japanese economy grew by 1.1% in the second quarter, and not by 0.9%, as previously announced.


On an annualized basis, GDP in the third quarter fell by 1.2%, while the consensus forecast assumed growth of 1.1%. In the second quarter, the economy grew by 4.6% y/y against the previously reported 3.5%.


The main reasons for the slowdown in economic growth, experts called the increase in prices, which negatively affects the spending of the country's population, as well as the weakening of the yen against world currencies.


Consumer spending in the period from July to September increased by 0.3%, business investment increased by 1.5%, while government spending did not change.


Exports increased by 1.9% in the third quarter. Imports, on the other hand, showed the most significant rise in the last seven quarters and amounted to 5.2%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.