Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Главы США и Китая встретились накануне саммита G-20


tháng 11, 14 2022
watermark Economic news

В понедельник президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились лично впервые с момента вступления Байдена в должность. Встреча состоялась на Бали за день до начала саммита G-20 на фоне усиления напряженности между странами

«Нам нужно наметить правильный курс для отношений между Китаем и США», – заявил Си на открытии встречи. «Нам нужно найти правильное направление для двусторонних отношений и поднять их на новый уровень», – добавил глава КНР.

По словам Байдена, США и Китай могут справиться со своими разногласиями, и не дать конкуренции перерасти в конфликт.

Ранее лидеры общались по видеосвязи в ноябре 2021 года, а также в конце июля – по телефону.

Напряженность между США и Китаем нарастала в течение последних нескольких лет из-за разногласий по различным вопросам – от Тайваня и войны на Украине до возможности американских компаний продавать высокотехнологичные товары китайским предприятиям.

Возможное ослабление напряженности между странами способно оказать поддержку крупнейшим мировым экономикам.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.