Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Канадский доллар отступил от максимума за семь недель относительно доллара США


tháng 11, 14 2022
watermark Economic news

Канадский доллар ослаб против американского в понедельник, отступив от семинедельного максимума, на фоне падения цен на нефть и укрепления доллара США относительно корзины основных мировый валют.

Американский доллар отскочил от многомесячных минимумов из-за снижения ожидания того, что Федеральная резервная система объявит о менее агрессивном повышении процентной ставки в следующем месяце, а трейдеры заявили, что рынок слишком остро отреагировал на незначительное снижение данных по инфляции в США.

Данные по инфляции в Канаде за октябрь, которые должны быть опубликованы в среду, могут дать представление о перспективах политики Банка Канады. Рынки ожидают, что центральный банк повысит процентные ставки как минимум на 25 базисных пунктов на заседании 7 декабря.

Цена на нефть – один из основных экспортных товаров Канады – снизилась из-за укрепления доллара США и роста заболеваемости коронавирусом в Китае, который подорвал надежды на быстрое восстановление экономики крупнейшего в мире импортера нефти.

По состоянию на 15:11 GMT, цены на американскую нефть упали на 1,06%, до 88,02 доллара за баррель, а канадский доллар подешевел на 0,17%, до 1,3277 за доллар.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.