Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Saudi Arabia: OPEC+ will remain cautious in its decisions


tháng 11, 11 2022
watermark Economic news

Saudi Arabia's Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman said in an interview that OPEC+ will maintain a cautious approach to adjusting oil production parameters.


According to him, currently the alliance countries see a lot of uncertainties in the state of the global economy. Therefore, it is extremely important to be careful in decisions and to monitor the slightest changes in the current situation on the oil market. 


Bin Salman also quoted representatives of the International Monetary Fund, who noted that for many economies «the worst is yet to come» and a global recession is inevitable. Many central banks of the world hold a similar opinion. 


Recall that in May 2020, OPEC+ reduced oil production by 9.7 million barrels per day due to a drop in oil demand caused by the coronavirus pandemic. Since August 2022, the organization has moved to the final stage of the plan to get out of these cuts. However, since November, OPEC+ has reduced production again, this time by 2 million barrels per day. The alliance explained its decision by the uncertainty surrounding the forecasts of the global economy and the prospects for a decline in oil demand.


The next OPEC+ meeting is scheduled for December 4. It is expected that the countries participating in the deal will again analyze the state of the oil market and the global economy, and then decide on further production parameters.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.