Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Investors expect the Fed to weaken its monetary policy amid the inflation data


tháng 11, 11 2022
watermark Economic news

Yesterday, important data on inflation in the United States were published, showing a slowdown in consumer price growth in the country. After the release of statistics, investors began to expect that the Federal Reserve will reduce the size of the rate hike at a meeting in December.


In particular, US inflation fell to 7.7% in October, while analysts expected it to rise to 8%. At the same time, overall inflation last month reached a 40-year high of 8.2%. 


Fresh data managed to slightly change forecasts regarding the next rate hike by the US Federal Reserve. Now investors expect that at the meeting on December 13-14, the regulator will raise the rate by only 50 basis points. Prior to that, the Fed raised the federal funds rate by 75 bp at each of its last 4 meetings.


However, it is too early to talk about a reversal in the Fed's policy, since the central bank needs to make sure in the coming months that inflation continues to slow down, approaching the target level of 2%. And in order to bring inflation to this level, the Fed has already raised the base rate 6 times in 2022 to a range from 3.75% to 4%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.