Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Inflation in Germany accelerated to a record 11.6% in October


tháng 11, 11 2022
watermark Economic news

According to the data of the German Federal Statistical Office Destatis, consumer prices, harmonized with EU standards, increased by 11.6% in annual terms in October. Thus, the inflation rate accelerated compared to 10.9% in September and updated the historical maximum.


On a monthly basis, prices rose by 1.1% after a 2.2% jump in September. The dynamics of both indicators coincided with the previously announced data and the average forecasts of analysts.


Consumer prices, calculated only according to German standards, increased by 10.4% in annual terms in October and by 0.9% in monthly terms. Both indicators also coincided with forecasts and preliminary data.


Analysts called the sharp rise in energy prices as the main reason for high inflation. In addition, there is also a noticeable increase in food prices in the country. 


In particular, energy resources soared in price by 43% y/y (after an increase of 43.9% in September). Electricity has risen in price by 55%, and natural gas prices have more than doubled. Food prices rose by 20.3% (in September – by 18.7%). Excluding food and fuel, consumer prices in Germany increased by 5% y/y.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.