Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Amazon's market value has fallen below $1 trillion


tháng 11, 10 2022
watermark Economic news

Amazon became the first public company to lose $1 trillion in market value. On Wednesday, the company's shares fell 4.3% to $86.14, bringing its market value now to $879 billion. For comparison, back in July 2021, it was almost $1.9 trillion.


Analysts note that such a decline is almost equivalent to the loss of the market value of Google's parent company Alphabet, which now stands at about $1.13 trillion.


In 2022, Amazon shares lost about 48% of their value. The company's market value fell below the $1 trillion mark on November 1, a few days after the publication of the third quarter report and the forecast of the slowest growth in the fourth quarter in history.


Experts note that not only Amazon has suffered losses: due to rising inflation and other macroeconomic shocks, 5 other leading American technology companies have lost almost $4 trillion of their market value this year. The reason for this, analysts call the impoverishment of people's budgets, still high inflation and rising energy costs.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.