Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Bundesbank urged ECB to continue raising rates


tháng 11, 08 2022
watermark Economic news

Bundesbank President Joachim Nagel said during a speech in Frankfurt today that the European Central Bank needs to continue raising key interest rates, despite the fact that this will suppress economic activity.


«We need to ensure that inflation slows down in the near future, so I will continue to do everything possible so that the ECB governing council does not stop too early, and we continue to move towards normalization of monetary policy. Even if our measures will contribute to the deterioration of economic dynamics,» Nagel said.


According to the head of the German central bank, too slow tightening of monetary policy in Europe can lead to serious consequences. As it’s known, the ECB raised all three key interest rates by 75 basis points at a meeting in October. The base interest rate on loans was increased to 2%, the deposit rate to 1.5%, the rate on margin loans to 2.25%.


At the same time, Nagel stressed that the normalization of the ECB's policy means not only raising rates, but also reducing the amount of assets on its balance sheet. Earlier, the regulator said that the topic of the so-called quantitative tightening and its basic principles will be agreed at the December meeting.


The views of the Bundesbank are shared by ECB Deputy Chairman Luis de Guindos. He also said that further rate hikes are necessary to tighten financial conditions, which would weaken inflation in the eurozone. And although an increase in rates will lead to a reduction in aggregate demand, consumption and investment, the absence of any action on the part of the ECB may lead to an even greater deterioration of the situation.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.