Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Experts expect rally in the gold market in 2023


tháng 11, 08 2022
watermark Economic news

Analysts at the Swiss investment bank UBS believe that the gold market will be able to demonstrate a confident rally in 2023. In particular, by next winter, prices for the precious metal will rise by 13% and reach $1,900 per ounce.


As it’s known, gold is traditionally a protective asset in conditions of economic crises and high inflation. However, recently rising interest rates in many countries of the world have reduced the attractiveness of the zero-yield precious metal for investors and increased interest in alternative assets. In addition, the widespread strengthening of the US dollar has made gold less attractive to investors using other currencies.


Recall that gold approached its historical maximum price in March of this year: then prices rose to the level of $2,078.7 per ounce. However, since then, the precious metal has fallen in price by about 18%, and the current value of the asset is $1,672. 


But despite the current decline, UBS predicts an increase in demand for gold next year and a price rise to $1,900 per ounce by the end of 2023. The bank's specialists believe that the premium for the risk of owning the precious metal will grow as the current cycle of tightening of the monetary policy of the US Federal Reserve ends. As history shows, gold prices show a tendency to increase by 19% for every 1% reduction in real rates.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.