Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Retail sales in the eurozone rose by 0.4%, as expected


tháng 11, 08 2022
watermark Economic news

According to the Statistical Office of the European Union Eurostat, retail sales in the eurozone in September increased by 0.4% compared to the previous month. The dynamics of the indicator coincided with the average forecast of analysts.


According to the revised data, the sales volume indicator did not change in August. Earlier it was reported about its decrease by 0.3%.


On an annualized basis, retail sales in September decreased by 0.6% after falling by 1.4% a month earlier. Experts on average expected a decrease of 1.3%.


In particular, sales of food, beverages and tobacco products in the eurozone increased by 0.4% compared to August, non-food products – by 1%. Sales of motor fuel decreased by 0.6%.


In all EU countries, retail sales increased by 0.4% compared to the previous month and decreased by 0.3% year-on-year. In Germany, the indicator increased by 0.9% by August, in France – by 0.2%, in Italy – decreased by 0.1%, in Spain – increased by 0.2%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.