Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil prices are declining after a significant increase the day before


tháng 11, 07 2022
watermark Economic news

World oil prices are declining on Monday after an active increase last Friday, caused by expectations of easing coronavirus restrictions in China. 


The current quotation of Brent crude oil is $97.30 per barrel (last week's high is $98.80). North American WTI crude is trading near $91.20 per barrel after rising to $92.85 on Friday. In general, according to the results of last week, Brent rose by 5.1% and ended trading at the highest since the end of August, and WTI increased in price by 5.4%.


The prices were supported by statements by China's leading epidemiologists that a significant change in the rhetoric of the country's authorities regarding the coronavirus pandemic is expected in 2023. Investors expected that most quarantine restrictions would be lifted in the near future. 


However, already at the weekend, the Chinese government announced that it intends to continue to strictly adhere to the policy of zero tolerance for COVID-19, which caused a local decline in prices at the beginning of the new trading week.


Analysts note that currently the dynamics of the oil market mainly depends on China. And if Beijing does loosen the viral restrictions, oil prices may rise against the background of increased demand.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.