Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil rises on data on crude oil inventories in the US


tháng 10, 20 2022
watermark Economic news

Oil prices show strong growth on Thursday, reaching $94.76 per barrel for the first time in a week.


Analysts note that the oil market did not react to the decision of US President Joe Biden in December to release 15 million barrels from the strategic reserve, and continued to grow.


Prices were supported by yesterday's data from the US Department of Energy, according to which crude oil inventories in the country fell by 1.7 million barrels per week. Analysts had forecast a smaller decline of 1.2 million barrels. Gasoline inventories in the United States decreased by 100,000 barrels, distillate stocks rose by 100,000 barrels.


In addition, signals of a possible easing of China's tough policy towards combating the spread of coronavirus, as well as the prospect of reducing global oil reserves against the backdrop of the OPEC+ decision to cut production by 2 million barrels per day from November, contribute to the growth of optimism in the market.


The current price of Brent oil is $93.70 per barrel. North American WTI oil is trading near $85.60 per barrel (daily high – $87.14).


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.