Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The growth of industrial production in the US exceeded expectations


tháng 10, 18 2022
watermark Economic news

According to the US Federal Reserve, industrial production in September increased by 0.4% compared to the previous month. Analysts on average expected an increase of 0.1%.


According to the revised data, in August the volume of industrial production decreased by 0.1%, while earlier it was reported a decrease of 0.2%.


In annual terms, production in September increased by 5.3% after an increase of 3.9% in August.


Capacity utilization in the reporting month rose to 80.3% compared with a revised 80.1% in August. Analysts expected the indicator to remain at the previously indicated August level of 80%.


In particular, production in the processing industry increased by 0.4% compared to August (the forecast assumed an increase of 0.2%). In annual terms, output in the processing industry increased by 4.7% after rising by 3.5% in August.


Production in the extractive industry increased by 0.6% in monthly terms, the output of vehicles – by 1%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.