Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Bitcoin fell to its lowest since June on US inflation data


tháng 10, 13 2022
watermark Economic news

The bitcoin exchange rate fell by more than 4% during Thursday's trading after the publication of inflation data in the United States.


The daily minimum of the cryptocurrency was fixed at $18,161, which was the lowest price since mid-June. The current BTC quote paired with the dollar is $18,838. 


The pressure on the cryptocurrency today was exerted by a strong strengthening of the US currency after the release of inflation statistics. Consumer prices (CPI index) in September increased by 8.2% compared to the same month last year. Thus, inflation slowed to a minimum in seven months compared to 8.3% in August, but turned out to be higher than the 8.1% expected by analysts.


It is noted that higher-than-expected inflation increases the likelihood of another rate hike by 75 basis points at the next Fed meeting, which will be held on November 1-2.


The exchange rate of ether (Ethereum) also fell – by 6.6%, to $ 1,190 thousand. The rest of the digital assets from the top 10 also seemed to be in the red zone. The worst dynamics were demonstrated by Cardano (-9.7%), Solana (-7.8%) and XRP (-7.7%).


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.