Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Katie Wood buys Adobe shares after falling


tháng 10, 11 2022
watermark Economic news

Katie Wood, CEO of Ark Invest, has re-acquired a stake in Adobe. As you know, the securities of the software manufacturer are trading near the low of mid-September, when the shares collapsed after Adobe announced the largest acquisition in its history.


Wood acquired 23,605 shares through the ARK Next Generation Internet ETF fund, almost a month after Adobe announced the purchase of Figma Inc. in a deal worth about $20 billion.


On September 19, the same fund bought 22,874 shares, days after Adobe experienced its sharpest daily drop since 2010.


Analysts note that Ark Investment Management LLC has held less than 1,200 Adobe shares since at least mid-2021 until recent purchases.


The massive sale of Adobe shares after the acquisition of Figma led to a series of downgrades of Adobe's rating, despite the fact that for more than 10 years this company has been a favorite of Wall Street. Since reaching a record high in November, the stock has lost more than half of its value. The current value of one Adobe share is $287.49.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.