Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The eurozone economic expectations index has updated the minimum since December 2008


tháng 10, 10 2022
watermark Economic news

The index of economic expectations in the eurozone in October reached -41 points after -37 points in September. According to the Sentix research group, this value has updated the minimum since December 2008.


In addition, the index of investor confidence in the eurozone economy in October fell to -38.3 points from -31.8, which remained the lowest level since May 2020. 


At the same time, the index of current economic conditions dropped to -35.5 points after -26.5 points in September. The indicator has become the lowest since August 2020.


Sentix also reported that the index of economic expectations in the eurozone's largest economy, Germany, fell in October to a historic low of -41.3 points. The index of confidence in the country's economy fell to -37.4 points (minimum since March 2009), and current economic conditions – to -33.5 points (minimum since July 2020).


The Sentix index reflects the level of investor confidence in the economic prospects of the European region.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.