Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil may end the week with the highest growth since March


tháng 10, 07 2022
watermark Economic news

Oil prices accelerated their growth on Friday, reaching $95.88 per barrel. Thus, the quotes may end the week with the maximum rise since March – after OPEC+ announced a reduction in production.


The current price of Brent oil is $95.62 per barrel. North American WTI crude oil rose during trading to the level of $89.99 per barrel. Both grades can end the week with a rise of more than 11%: Brent has risen by 11.3%, WTI – by 12% over the past five trading sessions.


The oil market has been on the rise since Monday: first on expectations of the OPEC+ decision, and then on the decision itself. The ministers of the alliance countries on Wednesday approved a reduction in the quota for oil production in November by 2 million b/d relative to September. This was the maximum decrease since the beginning of the coronavirus pandemic.


Analysts note that further production cuts may accelerate the adoption of a price ceiling for Russian oil by Western countries. At the same time, Russia has already warned that it will not sell raw materials to countries that have joined this initiative. And this threatens a potential shortage of supply and pushes the quotes up. 


It is possible that oil prices may easily return to the level above $100 per barrel next year, including due to a decrease in supply and an increase in demand in China.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.