Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil rose above the level of $94 per barrel


tháng 10, 06 2022
watermark Economic news

Oil quotes on Thursday remain in the area of local highs reached after the announcement of the results of yesterday's meeting of OPEC+ ministers. 


The organization decided to reduce quotas for oil production in November by 2 million b/s. Analysts note that this decision signals that Saudi Arabia and the alliance as a whole are striving to stabilize and support oil markets.


At the same time, it is noted that the actual decline in production will be less, since at the moment OPEC+ lags behind the maximum permitted production levels by about 3.6 million b/s. About 1.2 million b/d of the total under–production is accounted for by OPEC countries, and 2.4 million – by OPEC+ countries.


Yesterday, after the end of the ministerial meeting, Brent jumped to the level of $93.90 per barrel. Today, the asset continued to grow and reached $94.44 per barrel. The last time such price values were observed was in mid-September. 


Additional support for the oil market was provided by data on fuel reserves in the United States. According to the Ministry of Energy of the country, commercial oil reserves decreased by 1.36 million barrels last week, while analysts predicted an increase of 1.8 million barrels.


Gasoline stocks decreased by 4.73 million barrels, distillate stocks – by 3.44 million barrels. Analysts expected a decrease in gasoline stocks by 1.1 million barrels and a drop in distillate stocks by 1.5 million barrels.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.