Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The Saudis named a factor preventing an increase in global oil production


tháng 10, 05 2022
watermark Economic news

Amin Nasser, CEO of the Saudi oil and gas state company Aramco, said that the increase in oil production is complicated by the lack of spare production capacity, which accounts for only 1.5% of global demand.


Nasser stressed that the availability of additional production capacity is not the responsibility of Saudi Arabia alone, and spare capacity accounts for 1.5% of global demand. However, oil market participants do not focus on the fact that the capacity to increase oil production in the world is very small. According to Nasser, the market is focused only on what will happen to demand in the event of a recession in different parts of the world, and not on the fundamentals of supply.


The head of Aramco also expressed confidence in the company's ability to maintain its market in Asia, despite the increased demand in Europe, since the Asian market accounts for 60% of its energy supplies.


A meeting of OPEC+ ministers is due to take place today: the meeting will be held offline for the first time since March 2020. It is expected that the alliance will reduce production by at least 500 thousand barrels per day, and this figure may even reach 1 million barrels. In this case, it will be the biggest reduction and will reflect the degree of concern of oil-producing countries about the slowdown in the global economy.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.