Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

ECB says it is ready to raise rates to curb inflation


tháng 10, 04 2022
watermark Economic news

The head of the Central Bank of France, Francois Villeroy de Galo, said that the European Central Bank intends to raise rates as high as necessary to curb inflation. At the same time, Villeroy noted that the pace of rate increases may slow down with the beginning of the new year.


The ECB representative acknowledged that core inflation (excluding energy and food prices), which the central bank cannot control, has reached 4.8% and has acquired too wide coverage.


Villeroy also stressed that the increase in rates will have positive consequences for the net income of banks, since now European banks are more stable than market participants fear.


In general, the regulator intends to avoid provoking shocks in the markets or too sharp tightening of financial conditions for households and companies. The head of the Bank of France also suggested that the ECB should raise interest rates by the end of the year to a level at which they will not stimulate or slow down economic growth. According to his estimates, this level is in the region of 2%.


And only after that, the ECB can move on to the second stage of the monetary policy normalization cycle, which, according to Villeroy, will be «more flexible and, possibly, slower.»


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.