Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Mexico unveils new plan to fight inflation


tháng 10, 03 2022
watermark Economic news

The Mexican authorities have reached a new agreement with the country's entrepreneurs as part of the action plan to combat inflation, price increases and shortages, which will be in effect until the end of February 2023. This was announced by the President of the country Andres Manuel Lopez Obrador.


The Minister of Finance of Mexico noted that inflation in the country is not caused by demand, as in the United States, but by supply, therefore, an effective method of combating price increases is to increase supply. And at the same time as increasing the supply of food, the government intends to reduce regulatory and logistical costs on the part of the state and producers.


Back in the spring, the Mexican authorities adopted an anti-inflationary package of measures, including maintaining the cost of the basic basket of food at the level of 1,039 Mexican pesos ($51.8). Now this package has been expanded somewhat. 


In particular, the government will provide companies with a single license to simplify sanitary procedures, import goods and packaging, maintain fuel subsidies and freeze concession rates for toll road operators. In addition, consideration of any new regulations that could prevent the import and transportation of food in the country will be postponed.


Recall that in mid-September, inflation in Mexico was 8.76% – this is the highest level since 2000. The country's central Bank rate is also at a record high of 9.25%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.