Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil price growth accelerated on expectations around OPEC+


tháng 10, 03 2022
watermark Economic news

On Monday, oil prices are showing a rise in anticipation of the OPEC+ meeting outcome scheduled for October 5.


The meeting will be held offline in Vienna for the first time since March 2020, when ministers began to confer in videoconference format due to the coronavirus pandemic. 


It is predicted that OPEC+ will consider the possibility of reducing oil production by more than one million barrels per day to support the markets. In September, the OPEC+ countries agreed to reduce production by 100 thousand barrels per day. Expectations that the alliance can go to such a decline, supports the quotes of Brent and WTI. 


In particular, Brent rose to the level of $89.78 per barrel today (having dropped to $87.94 during the day). North American WTI crude oil rose to $84.53 on Monday, subsequently declining to $82.60 per barrel. 


In general, oil prices declined in September for the fourth month in a row, as anti-bullying measures in China led to a reduction in demand. In addition, the increase in interest rates and the strengthening of the US dollar put pressure on global financial markets.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.