Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Focus of the week: what happened to the Nord Streams?


tháng 9, 30 2022
watermark Economic news

The damage to the threads of the Russian Nord Stream and Nord Stream-2 pipelines has become one of the main news of the week. This incident provoked an increase in gas prices, as well as mutual accusations by the West and Russia of deliberate sabotage against the most important elements of the European energy infrastructure.


Recall that on Monday, September 26, Denmark reported a leak on one of the two strands of the Nord Stream-2 gas pipeline in the Danish part of the Baltic Sea near Bornholm Island. A little later, Nord Stream AG, the operator of Nord Stream-1, also reported a drop in pressure on both lines of this gas pipeline, noting that the leakiness of the gas pipeline was caused by physical damage. 


However, the causes of the damage and the timing of the restoration of the gas pipelines have not yet been established, and investigations are continuing.


The German Government, as well as representatives of the European Commission and EU countries are also confident that the damage and damage were caused by deliberate actions.


EC Head Ursula von der Leyen said: «Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable and will lead to the strongest possible response.»


It is worth noting that in the geopolitical space there were suggestions that the accidents on the gas pipelines were provoked by Russia itself. In response, the press secretary of the President of Russia Dmitry Peskov said that such assumptions are «predictable and absurd.»


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.