Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Inflation in Germany in September again updated the historical maximum


tháng 9, 29 2022
watermark Economic news

According to preliminary data from the German Federal Statistical Office Destatis, consumer prices in the country (harmonized with EU standards) in September increased by 10.9% year-on-year. The inflation rate has accelerated significantly compared to 8.8% in August and has again updated the historical maximum.


Analysts predicted a more moderate acceleration of inflation – up to 10%.


On a monthly basis, consumer prices in Germany increased by 2.2% compared to the previous month (0.4%), experts expected an increase of 1.3%. 


Inflation, calculated only by German standards, rose to 10% y/y in September, which was the highest since 1951. Then the price growth in recovering after the war Germany reached 11%. Relative to August, inflation was 1.9%.


Analysts expected annual inflation at 9.4%, monthly – 1.3%. In August, it was 7.9% and 0.3%, respectively.


In particular, the cost of energy in Germany in September jumped by 43.9% y/y (in August – by 35.6%), food – by 18.7% (16.6% in August). Services rose 3.6% after rising 2.2%.


The final data on September inflation will be published on October 13.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.