Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The German DAX index has fallen to a minimum in two years


tháng 9, 28 2022
watermark Economic news

On Wednesday morning, the main European indices are showing a decline, and the German DAX index fell below 12000 points for the first time since November 2020.


In particular, the British FTSE 100 index fell to 6835.30 points, the French CAC 40 – to 5656.10 points, and the German DAX – to 11924.7 points.


Analysts note that European stock indexes on Wednesday are under pressure from macroeconomic data from Europe's largest economy, Germany. Thus, the consumer confidence index in the country's economy decreased to -42.5 points from a value of -36.8 points a month earlier. Thus, consumer confidence in the German economy has again updated a record low.


In addition, statistics from France also had a negative impact on investor sentiment: the consumer confidence index in this country dropped to 79 points from 82 points in August.


In Britain, there is a record annual food inflation of 10.6%, which also acts as a factor of pressure on the markets.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.