Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The yuan has fallen to a minimum in 14 years


tháng 9, 28 2022
watermark Economic news

The Chinese yuan, paired with the US dollar, fell to the lows of 2008 amid signals of weakening support for the currency by Beijing. The current quote of the yuan is 7.2297/$1, which has become the lowest value in the last 14 years. 


The day before, the People's Bank of China announced that it was ready to allow the yuan to weaken by setting the reference rate of the national currency at 7,1107, which is the lowest level in more than two years. The market exchange rate may deviate from the reference rate by no more than 2% in one direction or another during the session.


At the same time, the US dollar is actively growing against other currencies on Wednesday morning. The ICE index, which shows the dynamics of the dollar against six currencies (euro, Swiss franc, yen, Canadian dollar, pound sterling and Swedish krona), adds 0.38% during trading. The broader WSJ Dollar index is up 0.3%.


Growth in a pair with the dollar is demonstrated only by the Japanese yen: its rate on Wednesday is 144.6 against 144.81 at the end of the previous session.


Analysts believe that the US currency will continue to strengthen amid the aggressive tightening of the monetary policy of the US Federal Reserve. In addition, the dollar is supported by a decrease in risk appetite on world markets, and further growth of volatility in financial markets will contribute to the strengthening of the dollar due to its status as a «safe haven» currency.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.