Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Economic events of the day | Great Britain


tháng 9, 12 2022
watermark Economic news

Monday started with a block of data from the UK – on the country's GDP and industrial production.


According to the country's national bureau of Statistics, the British economy grew by 0.2% in July, while analysts had forecast growth of 0.4%. It is noted that such a decrease was the result of a reduction in energy generation as a result of tariff increases in the country. In June, the UK economy shrank by 0.6%.


The volume of industrial production in July decreased by 0.3% compared to June. Analysts believed that the indicator would increase by 0.4%. In annual terms, industrial production increased by 1.1%, while experts expected an increase of 1.9%.


In June, industrial production decreased by 0.9% on a monthly basis, and increased by 2.4% on an annual basis. 


In August, the Bank of England predicted that a recession would begin in the British economy at the end of this year, which would last until the beginning of 2024. Last week, the new Prime Minister of Great Britain, Liz Truss, announced a massive program of support for the population, promising to limit electricity and heating tariffs. It is reported that this program will cost the country's budget 100 billion pounds or more, which will further worsen its condition.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.