Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The London Stock Exchange stopped trading after the death of Elizabeth II


tháng 9, 09 2022
watermark Economic news

Last night, the London Stock Exchange stopped trading after the news of the death of Queen Elizabeth II appeared. Trading should recover on September 9. In addition, the country's parliament, the government, as well as the legislative bodies of Scotland, Wales and Northern Ireland have also suspended their work. 


Queen Elizabeth II of Great Britain has died at the age of 96, according to Buckingham Palace. Elizabeth became Queen in 1952, and this year she celebrated the 70th anniversary of her reign, the longest in the history of the country.


The new king of the country was the son of Elizabeth II, 74-year-old Prince Charles. The new British monarch will rule under the name Charles III.


The Bank of England announced that banknotes with the image of Elizabeth II will remain legal tender.


The British pound reacted to the news of the Queen's death by rising to the level of 1.1609. A little earlier, on the news about the deterioration of the Queen's physical condition, the British FTSE 100 index also started to grow, to the level of 7,382.60.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.