Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

The US stock market ended trading in the green zone after Powell’s statements


tháng 9, 09 2022
watermark Economic news

On Thursday, US stock indexes ended trading higher amid statements by the head of the US Federal Reserve System Jerome Powell.


Yesterday, an online speech by the Fed chairman took place, during which Powell stated that the regulator intends to fully focus in the future on reducing the inflation rate to the target level of 2%. The next Fed meeting will be held on September 20-21, and Powell will not speak again until then.


After the speech of the Fed’s head, the Dow Jones Industrial Average rose by 193.24 points (0.61%) and amounted to 31774.52 points.

The Standard & Poor's 500 rose by 26.31 points (0.66%) to 4006.18 points.

The Nasdaq Composite gained 70.23 points (0.6%) and amounted to 11,862.13 points.


Meanwhile, the European Central Bank raised all three key interest rates by 75 bps following Thursday's meeting. The base interest rate on loans was raised to 1.25%, the deposit rate to 0.75%, the rate on margin loans to 1.5%. The regulator also announced its intention to continue raising rates at the next few meetings.


In addition, market participants drew attention to the data of the US Department of Labor on the number of unemployment benefits. The number of Americans who applied for unemployment benefits for the first time decreased by 6 thousand last week and amounted to 222 thousand people. This was the lowest since the end of May.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.