Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Oil declines during Tuesday's trading session


tháng 9, 06 2022
watermark Economic news

World oil prices are declining on Tuesday after rising the day before to the level of $96.88 on the decision of OPEC+ to slightly reduce oil production. The current quotation of Brent crude oil is $92.60 per barrel, WTI oil is trading at $86.21 after rising to $90.30 the day before. 


Pressure on the market today is exerted by news about the expansion of quarantine restrictions in China, increasing market concerns about the prospects for energy demand in China. As it became known, lockdowns have been introduced in many densely populated provinces of the country. 


Yesterday OPEC+ decided to reduce oil production in October by 100 thousand barrels per day compared to September. Analysts note that this reduction can hardly be considered an important event from the point of view of the balance of supply and demand. As the market situation today will continue to be determined by concerns about the prospects for oil demand, especially given that more and more Chinese cities are being quarantined. 


In addition, Iran's possible return to the nuclear deal may also contribute to an increase in supply.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.