Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Unemployment in the US in August unexpectedly reached 3.7%


tháng 9, 02 2022
watermark Economic news

In the USA, a monthly report from the Ministry of Labor was released, which surprised market participants. 


According to recent data, in August the number of jobs in the US economy increased by 315 thousand. Experts on average expected an increase of 298 thousand. In July, according to the revised data, the indicator increased by 526 thousand, and not by 528 thousand, as previously reported. In the private sector, the number of jobs increased by 308 thousand, in the public sector – by 7 thousand.


At the same time, unemployment reached its highest in six months, which came as a surprise to analysts who did not expect changes (3.7% compared to 3.5% in July). 


A significant increase in the number of jobs was noted in the field of professional and business services (68 thousand), healthcare (48 thousand) and retail (44 thousand). In industry, their number increased by 22 thousand, in the leisure and hotel business – by 31 thousand.


The average hourly wage in the private sector in August increased by 0.3% compared to the previous month, to $32.36. In annual terms, the indicator increased by 5.2%.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.