Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

US stock indexes decline amid investors' withdrawal from risk


tháng 9, 01 2022
watermark Economic news

The main US stock indexes are noticeably declining on Thursday amid a reduction in investor appetite for risky assets.


In particular, the Dow Jones Industrial Index (DJIA) decreased by 0.72% to 31.283.51 points, the NASDAQ index of high–tech companies - by 1.41% to 11.565.94 points, the S&P 500 broad market index – by 0.76% to 3.914.64 points.


Traders continue to refrain from buying risky assets amid existing concerns about the prospects for the global economy. Tomorrow we should pay attention to an important report on the labor market in the USA Non-Farm Payrolls, which will be able to influence the further dynamics of the market. 


Analysts believe that unemployment in the country remained at the July level of 3.5%, and the number of people employed in non-agricultural sectors of the economy increased by 300 thousand. It is worth noting that the report again carries risks for stocks, because if it is good, it will increase the prospects for further rate hikes by the US Federal Reserve.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.