Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

OPEC oil production in August reached the highest since April 2020


tháng 8, 31 2022
watermark Economic news

OPEC oil production in August increased to the highest since the beginning of the coronavirus pandemic in 2020. In particular, production in Libya has recovered after the unrest, and the Gulf countries have increased production volumes within the framework of OPEC+ agreements.


The production of «black gold» by OPEC countries in August increased by 690 thousand barrels per day compared to July and amounted to 29.58 million barrels per day.


As you know, the OPEC+ alliance increased production monthly, leveling production restrictions imposed during the Covid-19 pandemic. In total, OPEC agreed to increase production by 648 thousand barrels per day in August. Despite this, oil production in many countries of the Union has been lagging behind quotas for several months.


The fact is that many producers faced a shortage of reserve production capacity due to lack of investment, and production by 10 OPEC countries in August increased by 300 thousand barrels per day, lagging behind the agreed levels (413 thousand barrels).


On Monday, September 5, an OPEC+ meeting will be held, and it is expected that the reduction in production, which Saudi Arabia spoke about last week, can be implemented if Iranian oil returns to the world market after the restoration of the nuclear deal.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.