Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с июля 2019 года


tháng 3, 14 2022
watermark Economic news

В понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 2,08%, самой высокой отметки с июля 2019 года, поскольку внимание инвесторов было сосредоточено на конфликте между Россией и Украиной и решении Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Доходность 30-летних казначейских облигаций также выросла на 7 базисных пунктов, до 2,438%. Доходность движется обратно пропорционально ценам, 1 базисный пункт равен 0,01%.

Сегодня начались очередные переговоры между Россией и Украиной в центре которых стоит вопрос о прекращении огня.

Помимо ситуации в Украине на этой неделе инвесторы также будут ожидать результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется во вторник. Ожидается, что в среду ФРС объявит о повышении целевой ставки по фондам на четверть процентного пункта.

Аналитики ожидают, что в краткосрочной перспективе банкиры по всему миру будут сдерживать инфляционные ожидания и у нет другого выбора, кроме как ужесточить денежно-кредитную политику.

В понедельник не ожидается выхода важных экономических данных.

Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.